HU

EN

RS

PROFIL KOMPANIJE

KONTAKT

WYW BLOCK ZRT. O NAMA

Firma WYW Block Zrt. proizvodi građevinski materijal za široki spektar građevinskih tehnologija. U proizvodnim halama WYW Block fabrike građevinskog materijala na 16 000 m² se proizvode proizvodi od polistirol penobetona (ploče i u mlevenom, rinfuznom obliku), čelični profili tankih zidova (U, C, Z, J) i drvene krovne konstrukcije.U krugu fabrike smo na 800 m² razvili centar za obuku građevinara gde izvođači imalu priliku da se upoznaju sa mogućnostima primene i korišćenja polistirol penobetona. Na taj način se obezbeđuje najstručnija primena ovog materijala u izgradnji novih objekata, kao i pri naknadnoj termoizolaciji, protivpožarnoj zaštiti i rekonstrukciji velikih stanbenih i porodičnih kuća, društvenih objekata (zabavišta, škole, sportske dvorane, itd.) i poljoprivrednih objekata (hladnjače, tovišta, hale, itd.). U pogonima je kontinuiran rad na istraživanju i razvoju inovacija. Tražimo nova niskoenergetska, ekološka rešenja, takva je i primena recikliranog otpada (plastika, EPS) kao sirovine za proizvodnju građevinskog materijala. Neprekidno radimo i na usavršavanju stručnog planiranja skeletne konstrukcije, koja je neophodna kod građevinskih tehnologija koje primenjuju polistirol penobeton.

Naša firma se pored proizvodnje građevinskog materijala, obuke, istraživanja, konstruktivnog planiranja bavi i prodajom proizvodne linije vezane za ovu tehnologiju i proizvodnog know-howa van granica Mađarske.

COMING SOON

Karakteristike polistirol penobetona

Niskoenergetski - Od ovog građevinskog materijala se grade niskoenergetske, energetski

efikasne zgrade A+ kategorije. Ušteda energije ima i u toku proizvodnje važnu ulogu.

 

Trajnost - Otpornost i trajnost polistirol penobetona rivalizira sa konvencionalnim betonom.

 

Ekološki - Polistirol penobeton je u toku proizvodnje, kao i u primeni potpuno ekološki,

stvoreni suvišni, otpadni materijal se reciklira.

 

Zdrava okolina - Polistirol beton obezbeđuje termoizolaciju bez termičkih mostova, koja

sprečava pojavu plesni.

 

Izvanredna vatrootpornost - Zid debljine 41 cm sa čeličnom nosivom konstrukcijom, primenom odgovarajućeg malterisanja, uvrštava se u A1 kategoriju vatrootpornosti, može da zadrži 240 minuta vatru, koja gori na 1000 C stepeni.

 

Tražimo saradnju u Srbiji sa arhitektonskom firmom, arhitektom sa znanjem mađarskog jezika.

Vaše predstavljanje očekujemo na: tervezes@wywblock.huTražimo saradnju u Srbiji sa iskusnom građevinskom firmom, sa izvođačima sa znanjem mađarskog jezika.

Vaše predstavljanje očekujemo na: marketing@wywblock.hu

Proizvođač građevinskih elemenata potrebnih za primenu Löglen tehnologije je Wyw Block Zrt.

NMÉ broj: A-51/2014, Sertifikati konstantnosti performansa: 20-CPR-55-(C-31/2014),

20-CPR-56-(C-31/2014) možete pogledati na www.emi.hu sajtu.

 

KONTAKT

H-6758 Röszke, Külterület 082/38

+36 62 573 330

fax: +36 62 573 331

info@wywblock.hu

A WEBOLDALT FEJLESZTI

Copyright 2018 - WYW Block Zrt

The contents of the website are informative!